Komplett system av rörinfodring för fastigheters stam/avloppsrör

Läs mer

Renovera spruckna eller skadade avloppstammar utan att behöva byta ut befintliga rör

Läs mer
/

Återställ stammens funktion med relining!

Ett stambyte är ett omfattande ingrepp i fastighetens golv och väggar. Detta går oftast att undvika om man relinar om ledningarna. Vi använder en kostnadseffektiv, beprövad och certifierad metod som ger minimal störning för dom boende och ger ett långsiktigt hållbart avloppsystem. Det spelar ingen roll om det är hål, sprickor eller skarvförskjutningar, fodret som skjuts in skapar ett helt nytt självbärande rör i det gamla röret. Det nya röret har en förutbestämd godstjocklek och är lika hållbart som ett nytt PP-rör. Du får ett rörsystem som är helt fritt från skarvar från början till slut, oavsett förgreningar och hur lång sträckan är.

Behöver du hjälp?

Vi arbetar i hela Skåne. Är du i behov att se över ditt rörsystem så kontakta oss.